Poniżej kilka popularnonaukowych tekstów o archeologii rejonu Ostrowca Świętokrzyskiego z Krzemionkami w roli głównej

Jerzy Tomasz Bąbel, Artur Jedynak
Podziemna trasa turystyczna w neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego w Krzemionkach koło Ostrowca Świętokrzyskiego
Z Otchłani Wieków, Rocznik 60, nr 1 - 4, 2005

Artur Jedynak
Prahistoryczne kopalnie krzemienia pasiastego i podziemna trasa turystyczna „KRZEMIONKI”
Kopaliny, nr 9/2008

Artur Jedynak, Kamil Kaptur
Badania piecowiska dymarskiego na stanowisku 4 w Chmielowie, pow. ostrowiecki w latach 2005–2006
Ostrowieckie Zeszyty Naukowe,tom 1/2008

Artur Jedynak, Urszula Jedynak, Kamil Kaptur
Wyniki archeologicznych badań powierzchniowych (AZP)w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego w latach 2004-2006
Ostrowieckie Zeszyty Naukowe,tom 1/2008

Artur Jedynak, Kamil Kaptur
Sprawozdanie z badań osady kultury amfor kulistych na stanowisku 63 w Krzczonowicach, pow. ostrowiecki w roku 2006
Ostrowieckie Zeszyty Naukowe,tom 1/2008

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit