WYSTAWY

Wystawa „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkachw latach 2002-2012”
W pierwszej połowie 2012 roku we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Krzemionkach przygotowaliśmy wystawę „Badania archeologiczne i nabytki Muzeum w Krzemionkach w latach 2002-2012”. Była ona realizowana w ramach projektu „Budowa zespołu obiektów obsługujących Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach” i znakomicie wpisała się w obchody upamiętniające 90 rocznicę odkrycia pradziejowych kopalń krzemionkowskich. W ciągu ostatnich 10 lat pracy działu archeologicznego muzeum znacząco wzrosła ilość pozyskanych zabytków archeologicznych. Pochodzą one przede wszystkim z własnych badań działuprowadzonych na stanowiskach archeologicznych z dorzecza Kamiennej. Duża grupa zabytków znalazła się w posiadaniu Muzeum dzięki darom przypadkowych odkrywców, a część pochodzi z badań przedinwestycyjnych prowadzonych w północnej części  woj. świętokrzyskiego. Wystawa ukazuje najciekawsze i najbardziej cenne zabytki znajdujące się w zbiorach Muzeum, pochodzące m. in. z pradziejowych kopalń krzemienia pasiastego w Krzemionkach, oraz stanowisk osadniczych i produkcyjnych w Krzczonowicach, Częstocicach, Świrnie, Szewnie, Chmielowie datowanych od neolitu po średniowiecze. Prezentuje również wyniki badań powierzchniowych i lotniczych pogranicza Wyżyny Sandomierskiej i Przedgórza Iłżeckiego.
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat „Krzemionki”


Wystawa w Muzeum im. Karola Sabatha – Jurapark Solec Kujawski
W 2008 roku przygotowaliśmy wystawę poświęconą  różnym aspektom życia człowieka w paleolicie i neolicie, zrealizowaną w Muzeum im. Karola Sabatha w Jurparkuw Solcu Kujawskim. Celem wystawy archeologicznej w muzeum geologicznym było ukazanieróżnych aspektów życia codziennego człowieka na tle środowiska naturalnego najmłodszych epok dziejów ziemi – plejstocenu i holocenu. Na ekspozycji prezentujemy przejście od trybu życia zbieracko-łowieckiego,charakterystycznego dla starszej i środkowej epoki kamienia, do stałego osadnictwa typowego dla człowieka od neolitu po czasy współczesne. Na wystawie można zobaczyć m. in. rekonstrukcję grobu wodza sprzed 30 tys. lat orazjak wyglądały narzędzia codziennego użytku i broń epoki kamienia, słynne paleolityczne „wenus” i piękna neolityczna ceramika.
Jurapark Solec Kujawski -Muzeum Ziemi im. Karola Sabatha
Wystawa w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu.
W 2010 roku współpracowaliśmy przy tworzeniu nowej wystawy prezentującej walory przyrodniczo-kulturowe Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Naszym zadaniem było przygotowanie fragmentu ekspozycji przedstawiającego najmłodsze epoki w dziejach ziemi. Na wystawie zaprezentowaliśmy przedmioty charakterystyczne dla kilku zjawisk kulturowych typowych dla pradziejów Gór Świętokrzyskich i ich podnóża, ale w dość nietypowy sposób. Wszystkie zabytki tkwią w profilach, wyłaniając się z warstw ziemi, w których zaległy wiele tysięcy lat temu.
Muzeum Przyrodnicze ŚPN

 

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit