Pikniki i festyny archeologiczne
Na piknikach i festynach archeologicznych przedstawiamy najczęściej grupę neolitycznych górników z Krzemionek. Podstawą prezentacji jest rekonstrukcja obozowiska górniczego, gdzie opowiadamy o pracy człowieka późnego neolitu i wczesnej epoki brązu w kopalniach krzemienia pasiastego. Nie zapominamy również o różnych przejawach ówczesnego życia codziennego jak zdobywanie i przygotowywanie pożywienia, rzemiosło, wymiana i kultura duchowa. Do naszej nieformalnej grupy rekonstrukcyjnej należy: Monika Bajka, Artur Jedynak, Urszula Jedynak, Emilka i Staś, a współpracują również Kamil Kaptur i Grzegorz Dąbrowski.
Od 2009 roku bierzemy szerszy udział w Pikniku Archeologicznym na Rydnie koło Wąchocka, a od 2011 w Pikniku Jurajskim w Bałtowie. Również w 2011 roku wzięliśmy udział w I Festiwalu Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu, a w 2012 roku odbyły się z naszym udziałem I Krzemionkowskie Spotkania z epoką kamienia w Krzemionkach.

Piknik Archeologiczny na Rydnie koło WąchockaFestiwal Krzemienia Pasiastego w SandomierzuKrzemionkowskie Spotkania z epoką kamienia w Krzemionkach

Piknik Jurajski w Bałtowie


Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit