Promocja archeologii oraz lekcje w szkołach i przedszkolach

Organizujemy również prelekcje, które odbywają się w szkołach lub w trakcie różnego rodzaju imprez okolicznościowych o charakterze historycznym i regionalnym. Staramy się tam przybliżać archeologię danego miejsca. Prowadzimy również zajęcia edukacyjne o charakterze warsztatowym, w tracie których uczestnicy poznają różne aspekty życia w pradziejach. Biorą oni czynny udział w działaniach wzorowanych na codziennych zajęciach wykonywanych przez naszych przodków wiele tysięcy lat temu. Może to być np. lepienie naczynia czy figurki z gliny, praca z użyciem krzemiennego narzędzia, przygotowanie mąki na kamiennych żarnach itp. A oto kilka przykładów zrealizowanych przez nas zajęć:

  • Od 2009 roku bierzemy udział w wakacyjnym cyklu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z kieleckich domów kultury i ośrodków szkolno-wychowawczych realizowanych przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego. Zajęcia te odbywały się dotychczas w wiosce neolitycznej przy Muzeum w Krzemionkach (2009 rok), na terenie Archeoparku w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach (w latach 2010-2011), a w 2012 roku w Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi
  • W czerwcu 2012 roku zorganizowaliśmy wraz z p. Moniką Bajką z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu wyjazd do Daromina, pow. sandomierski, gdzie w szkole podstawowej przeprowadziliśmy lekcję warsztatową na temat neolitu
  • W czerwcu 2011 we współpracy z nauczycielami p. J. Arczewską-Nowak i p. M. Sadowskim zorganizowaliśmy dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Ostrowcu Św. terenową lekcję o tematyce archeologiczno-historyczno-geograficzno-przyrodniczej
  • 23.10.2011 zorganizowaliśmy niewielką wystawę-prezentację dotyczącą pradziejów okolic Oleśnicy, pow. staszowski w związku z odbywającymi się Dniami Oleśnicy.
  • W grudniu 2010 r. z okazji święta górniczego odbyła się w Przedszkolu Publicznym nr 16 w Ostrowcu Św. lekcja muzealna, w której dzieci ze starszych grup poznawały pracę neolitycznego górnika oraz różne rodzaje krzemieni, narzędzia górnicze a także zapoznały się ze sposobem budowania domów i zdobywania pożywienia w epoce neolitu.
  • W październiku 2010 r. odbyła się wyjazdowa lekcja muzealna w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Iłżeckiej w Ostrowcu Św., na której dzieci lepiły naczynia z gliny, a także poprzez dotyk uczyły się o krzemieniach i narzędziach wykonywanych z tego surowca.

 

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit