Pracownia garncarska Państwa Boberków z Maksymilianowa, gm. Bałtów

Od wielu lat współpracujemy z Państwem Boberek z Maksymilianowa, którzy wielokrotnie pomagali nam w przygotowywaniu rekonstrukcji naczyń ceramicznych. Państwo Boberkowie, jako jedni z ostatnich, kultywują tradycje garncarskie, które w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego sięgają kilkuset lat. Wśród ich wyrobów znaleźć można zarówno dawne wzory naczyń nieszkliwionych, polewanych oraz siwaków, ale także ciekawą twórczość plastyczną oraz ceramikę użytkową. Pracę garncarza można obserwować zarówno w warsztacie domowym jak i w muzeum Krzemionkach. W sezonie turystycznym Państwo Boberkowie prowadzą w sąsiedztwie wioski prahistorycznej stoisko z oryginalnymi pamiątkami oraz warsztaty samodzielnego toczenia naczyń na kole garncarskim.

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit