Badania archeologiczne w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Oleśnicy.

Nasze prace przy kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Oleśnicy były podjęte w związku z montażem ogrzewania podłogowego i wymianą posadzki w nawie świątyni wiosną 2009 roku. Historia tego kościoła sięga przełomu XIV i XV wieku. Był on wielokrotnie przebudowywany i remontowany, a obecny powstał nieco ponad 100 lat temu. Podczas prac budowlanych udało się odsłonić i zadokumentować kamienne mury fundamentowe starszego kościoła, poprzednika dzisiejszej neogotyckiej budowli. W przybliżeniu nawa kościoła średniowiecznego pokrywała się z nawą główną funkcjonującego dziś. We wschodniej części nawy głównej zarejestrowano również kilka krypt, które jednak były w poważnym stopniu zniszczone. Niestety nie rozpoznane archeologicznie pozostało prezbiterium, w którym prace remontowe odbyły się kilka lat wcześniej.
Pytania, które się pojawiły, dotyczyły wielkości i kształtu prezbiterium kościoła pierwotnego oraz wyglądu całej budowli. Brak ikonografii oraz nieliczne wzmianki historyczne (m.in. kilka słów w pamiętnikach Stefana Żeromskiego) pozwalały jedynie na przypuszczenia. Jednak dwa lata później, dzięki wsparciu Gminy w Oleśnicy oraz jej wójta Leszka Judy udało się dokończyć rozpoczęte badania. W listopadzie 2011 roku dr Jerzy Karczewski i dr Jerzy Ziętek z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie wykonali badania georadarowe w prezbiterium oraz przy jego północnej ścianie. Wykryte anomalie świadczące o obecności resztek murów fundamentowych w badanych rejonach oraz dogłębna kwerenda archiwalna pozwoliły na odtworzenie formy wschodniej części kościoła (prezbiterium i zakrystii). Tym samym stała się możliwa rekonstrukcja wizualna gotyckiej świątyni, która przestała istnieć podczas ostatniej przebudowy pod koniec XIX wieku. Próbę komputerowej rekonstrukcji widoczną poniżej podjął Dariusz Łuczak z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit