DOŚWIADCZENIE

 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 728 – Budowa oczyszczalni wód deszczowych” (wrzesień 2012 – maj 2013)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie budynku biurowego w centrum Końskich (wrzesień 2012r.)
 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Bodzechów II etap, w miejscowości Szewna – II etap, w Chmielowie i Świrnie” oraz ratownicze badania wykopaliskowe na stan. 8 w Goździelinie (sierpień 2012 – grudzień 2014)
 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. „Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Sudół, gm. Bodzechów” (czerwiec 2012 - sierpień 2013)
 • Badania geofizyczne w obrębie i bezpośrednim sąsiedztwie prezbiterium kościoła parafialnego 
  w Oleśnicy (październik 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. „Rewitalizacja miasta Osiek – etap II” (wrzesień 2011 – styczeń 2013)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie domu jednorodzinnego przy ul. Zamiejskiej w Sandomierzu (sierpień 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy robotach budowlanych zabezpieczających i wzmacniających konstrukcję kościoła p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach, pow. opatowski (sierpień 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową budynku gospodarczego przy ul. Łyżwy w Skarżysku Kamiennej (lipiec 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalno – usługowego w Opatowie (lipiec 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie budynku mieszkalnego w miejscowości Umer, gm Zagnańsk (czerwiec 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy układaniu światłowodu w miejscowości Zdanów , na terenie wpisanego do rejestru zabytków cmentarzyska kurhanowego w Kleczanowie (czerwiec 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników małej retencji wraz z urządzeniem parku i modernizacją ciągów komunikacyjnych – etap I w Oleśnicy” (maj – październik 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy inwestycji pn. wymianie zegara wieżowego na dzwonnicy kościelnej oraz renowacji pomników na Rynku w Ćmielowie (maj – wrzesień 2011)
 • Nadzór archeologiczny i badania wykopaliskowe w trakcie budowy budynku mieszkalnego na stan. 1 („Wąwozy”) w Ostrowcu Św. (kwiecień – maj 2011)
 • Wyprzedzające badania wykopaliskowe na stan. 45 w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej (kwiecień 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Św. ( luty – sierpień 2011)
 • Nadzór archeologiczny związany z inwestycją „Rewitalizacja miasta Końskie” (październik 2010 – lipiec 2011)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kornicy, Modliszewicach, Rogowie, Koczwarze, Kazanowie, Młynku Nieświńskim i Nieświniu, Izabelowie gm. Końskie i w Końskich (maj 2010 – grudzień 2013 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Bałtów (czerwiec 2010 – listopad 2011 r. )
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz badania wykopaliskowe w Szewnie na stan. 6/79 (AZP 84-70), gm. Bodzechów (październik 2010 – sierpień 2011 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w Zawichoście (listopad 2010 - styczeń 2012 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie parkingu związanego z inwestycją polegającą na „Przebudowie szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku Kamiennej” (sierpień – listopad 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy przebudowie linii energetycznej w Hucie Szklanej, gm. Bieliny (październik 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie gazociągu w Modliszewicach i Końskich (październik – listopad 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy przebudowie Rynku w Łagowie oraz przy remoncie kościoła w Łagowie (maj – październik 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w gminie Stopnica wraz z badaniami wykopaliskowymi w Klępiu Górnym i Białoborzu (sierpień – grudzień 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 751 wraz z obwodnicą Nowej Słupi (listopad 2009 – grudzień 2010 r. ) oraz badania wykopaliskowe w Grzegorzowicach stan. 25/131 (AZP 85-68) oraz w Wólce Milanowskiej, stan. 29/124 (AZP 86-67) – jako podwykonawca KR ARCHEO Kinga Ryba
 • Nadzór archeologiczny przy przebudowie Rynku w Kunowie (styczeń – wrzesień 2010r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie parkingu przy placu św. Floriana w Ostrowcu Św. (lipiec 2010 r.)
 • Badania wykopaliskowe związane z realizacją inwestycji pn. Rewitalizacja terenów dymarkowskich w miejscowości Nowa Słupia” (lipiec – sierpień 2010 r.)
 • Badania wykopaliskowe przy budowie domu jednorodzinnego przy ul. Wąwozy w Ostrowcu Św. , stan. 1/1, AZP 84-70 (czerwiec 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach, gm. Miedziana Góra (październik 2009 – październik 2010 r.)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie drugiego mostu przez Wisłę w Sandomierzu (sierpień/październik 2009)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie hali gimnastycznej SP i Gimnazjum w Ćmielowie (czerwiec/sierpień 2009)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie kanalizacji deszczowej na ul. Kolejowej w Ćmielowie - maj 2009
 • Nadzór archeologiczny przy wymianie posadzki w Kościele pw. Wniebowzięcia NMPw Oleśnicy, pow. Staszów (maj 2009)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie instalacji gazowej przy ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim (maj/czerwiec 2009)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie wodociągu w miejscowości Kotarszyn gm. Waśniów (jako podwykonawca), 2008
 • Badania ratownicze w Stryczowicach, gm. Waśniów (październik 2008)
 • Nadzór archeologiczny przy budowie wodociągu w gminie Wojciechowice (jako podwykonawca), 2006-2007
 • Nadzór przy budowie chłodni w miejscowości Góry Wysokie, gm. Dwikozy, 2007

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit