"Miej dla nich takie poszanowanie, jak dla istoty żyjącej, albowiem zabytek który przetrwał liczne wieki nienaruszony jest żyjącym świadkiem odległej przeszłości i świadek ten powinien być przed śmiercią, którą mu zgotuje rozkopanie, tak starannie zbadany, aby opowiedział ile można najwięcej o swojej przeszłości. Kto grób odkopuje, ten przeszłość świadka przeszłości zabija, niechże więc bierze się do odbieranie jego zeznań ten tylko kto doskonale rozumie jego mowę niemą. Jeśliś więc niepewny swojej umiejętności - wezwij archeologa i wskaż mu zabytek, a do czasu jego przybycia ochraniaj go w nienaruszeniu. Zdaj się przy tem na jego zręczność a sam patrz i ucz się przy nim. Jeśliś rozkopał grób, nie będąc wyćwiczonym w archeologii - zniszczyłeś porządek jego, nie umiejąc czytać tego, co ład grobu mówił. Strzeż się takiego czynu, bo to zbrodnia względem nauki i kraju ojczystego."

Piąte przykazanie Archeologiczno - Przedhistoryczne ERAZMA MAJEWSKIEGO, 1907 r.

Edukacja

Z archeologii regionu

Wystawy

JoomSpirit